Szkoła Podstawowa w Szestnie          
 Gimnazjum 
Adres: Szestno 18, 11-700 Mrągowo                                                          Sekretariat / tel./ fax: 89 741 25 86/   e-mail: zszestno@poczta.fm

*****Witamy na naszej stronie. *************Witamy na naszej stronie.*****

Rada Rodziców

Szanowni Państwo.
W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. 11-700 Mragowo Szestno18

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZESTNIE 
W ROKU 2017/2018

Przewodnicząca – Mariola Kazimierczuk
Zastępca -Wioletta Zyśk
Skarbnik – Małgorzata Kondracka
Sekretarz – Anna Parzych
Członek – Agata Satabrawa

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 13.09.2017r. (środa) godz. 16.30
Organizacyjne zebranie z rodzicami (wybór trójek klasowych Rady Rodziców, firmy ubezpieczeniowej)

2. 09.11.2017r. (Czwartek) godz. 16.30
Zebranie w sprawie wyników w nauce i zachowania uczniów.

3. 14.12.2017r. (czwartek) godz. 16.30
Zebranie informujące o zagrożeniach oceną niedostateczną.

4. 18.01.2018r. (Czwartek) godz. 16.30
Zebranie semestralne informujące o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów w I semestrze 2017/2018 r.

5. 05.04.2018r. (Czwartek) godz. 16.30
Zebranie w sprawie wyników w nauce i zachowania uczniów.

6. 10.05.2018r. (Czwartek) godz. 16.30
Zebranie w sprawie wyników w nauce i zachowania uczniów oraz zagrożenia oceną niedostateczną. 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania