Szkoła Podstawowa w Szestnie          
 Gimnazjum 
Adres: Szestno 18, 11-700 Mrągowo                                                          Sekretariat / tel./ fax: 89 741 25 86/   e-mail: zszestno@poczta.fm

*****Witamy na naszej stronie. *************Witamy na naszej stronie.*****

PROJEKT DODATKOWYCH DNI WOLNYCH 
Z DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Szkoła podstawowa – do 6 dni
Gimnazjum – do 8 dni 

1. 2,3 listopad 2017 (czwartek, piątek) - 2 dni SP i G

2. 18,19,20 kwiecień 2018r. (wtorek, środa, czwartek) egzaminy gimnazjalne - 3 dni G 1 dzień SP (20.04)

3. 30 kwiecień 2018 (poniedziałek) - 1 dzień SP i G

4. 2,4, maja 2018 (środa piątek) - 2 dni SP i G

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4 września 2017 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3 Ferie zimowe 22 stycznia – 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5.Egzamin przeprowadzany w ostatnim rokunauki w gimnazjum:
- część humanistyczna (18 kwietnia 2018 r.)
- część matematyczno-przyrodnicza (19 kwietnia 2018 r.)
- część z języka obcego nowożytnego (20 kwietnia 2018 r.)

dodatkowy termin w gimnazjach
- część humanistyczna (4 czerwca 2018 r.)
- część matematyczno-przyrodnicza (5 czerwca 2018 r.)
- część z języka obcego nowożytnego (6 czerwca 2018 r.)

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

7. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)Kalendarz szczegółowy
w roku szkolnym 2017/2018

4 września 2017r. – czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
14 październik 2017r – sobota – apel w piątek Dzień Edukacji Narodowej
11 października 2017 Ślubowanie klasy I- szej SP
1 listopada 2017r. – (środa) Wszystkich Świętych
11 listopada 2017r. - (niedziela) Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy
24 listopada 2017r. – (piątek) Andrzejki
6 grudnia 2017r.– (środa) Mikołajki
13 grudzień 2017 r. -(środa) Rocznica Stanu Wojennego
23 - 31grudnia 2017r. - Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2018r. – (niedziela) Trzech Króli
21,22 styczeń 2018 r. - (niedziela, poniedziałek) Dzień Babci i Dziadka
styczeń 2018r. - Zabawa karnawałowa
22 stycznia – 4 lutego 2018r. Ferie zimowe
6 luty 2018 r.- Dzień Bezpiecznego Internetu
8 luty 2018 r. - Tłusty czwartek
14 luty 2018 r. – (środa) Walentynki
8 marzec 2018 r. - (czwartek) Międzynarodowy Dzień Kobiet
29 marzec- 3 kwiecień 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
18,19,20 kwiecień 2018 r. - Egzaminy gimnazjalne
1 maja 2018r. – (wtorek) Międzynarodowe Święto Pracy – dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy
2 maja 2018r. – (środa) Święto Flagi
3 maja 2018 r.- (czwartek) Konstytucja 3 Maja – dzień ustawowo wolny od pracy
26 maj 2018 r. – (niedziela) Dzień Matki
30 maja 2018 r. – (czwartek) Boże Ciało
1 czerwiec 2018 –( piątek) Dzień Dziecka- Dzień Sportu
21 czerwiec 2018 r. - (czwartek) Pierwszy dzień lata
22czerwiec 2018 r. – (piątek) Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych
23 czerwiec 2018r. – (sobota) Dzień Ojca
23 czerwiec- 31 sierpień 2018 Ferie letnie
Kreator stron internetowych - strona bez programowania