Szkoła Podstawowa w Szestnie          
 Gimnazjum 
Adres: Szestno 18, 11-700 Mrągowo                                                          Sekretariat / tel./ fax: 89 741 25 86/   e-mail: zszestno@poczta.fm

*****13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami *************13.12.2018 r. (czwartek) o godz 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami. *****

Kalendarz roku szkolnego 
2018/2019


KALENDARZ BIERZĄCYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

11.10.2018- GODZ. 9.00- Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
15.10.2018 godz. 9.00- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
24.10.2018 godz. 9.00- Pasowanie na przedszkolaka
9.11.2018 GODZ. 11.00- Uroczysty Apel z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
3 września 2018 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
3. Ferie zimowe
21 stycznia - 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
4. Egzamin gimnazjalny
10,11,12 kwietnia 2019r.
podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 ze późn. zm.)
5. Egzamin ósmoklasisty
15,16,17 kwietnia2019r.
podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)
6.Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
8. Ferie letnie
od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Z DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/201

Szkoła podstawowa i gimnazjum – do 8 dni
1. 2, listopada2019 ( piątek) -1 dzień SP i G
2. 12 kwietnia 2019r. (piątek ) egzamin gimnazjalny z j. obcego -1dzień SP
3. 15,15,17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa) egzamin ośmioklasisty -3dni SP i G
4. 29, 30 kwietnia (poniedziałek, wtorek), 2maja 2019 (czwartek) -3dni SP i G

Kreator stron internetowych - strona bez programowania