Szkoła Podstawowa w Szestnie          
 Gimnazjum 
Adres: Szestno 18, 11-700 Mrągowo                                                          Sekretariat / tel./ fax: 89 741 25 86/   e-mail: zszestno@poczta.fm

***** Witamy na naszej stronie. *****14.12.2017r. (czwartek) godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami *****

Aktualności 2017/2018

6 grudnia, wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego czekały na niezwykłego gościa – Mikołaja. Już od samego rana niecierpliwie pytały, kiedy będzie Mikołaj. Na jego cześć każde dziecko włożyło na głowę charakterystyczną czerwoną czapkę, by było bardzo Mikołajkowo.
Niestety Mikołaj nie pojawił się osobiście ale zostawił list, w którym były zadania i wskazówki jak dotrzeć do prezentów. Wszystkie dzieci ochoczo podjęły zaproponowane zadania, czego wynikiem było odnalezienie upominków. Sprawiło im to wielką radość!
Wychowawczyni klasy 0
Elżbieta Kobyłka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
w Szkole Podstawowej w Szestnie


W dniu 20 listopada 2017 roku przypadła kolejna rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dzień ten z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznany za Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu propagowanie tej tematyki wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Podjęte przez nas inicjatywy odbyły się nie tylko 20 listopada ale w ciągu tygodnia poprzedzającego to wyjątkowe wydarzenie.
Przeprowadzone zostały w każdej klasie przez wychowawców zajęcia warsztatowe. W trakcie zajęć zapoznano uczniów z dokumentem jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka, omówiono zawarte w niej prawa oraz wykorzystując metody aktywizujące przeprowadzono wiele atrakcyjnych ćwiczeń. Podczas zajęć zwrócono także uwagę na potrzeby dzieci z całego świata, na problemy z jakimi borykają się inne kraje kształtując, tym samym wrażliwość dzieci, na potrzeby drugiego człowieka.
Po przeprowadzonych zajęciach, chętni uczniowie mieli możliwość wykonania plakatu przedstawiającego Prawa Dziecka. Było to dla niektórych uczniów niecodzienne wyzwanie, aby na tak dużym formacie zilustrować wybrane prawo. Na szczęście w naszej szkole uczą się ambitni uczniowie, dlatego wszyscy dali świetnie sobie radę i wykonali swoje zadanie na ocenę celującą. Kolorowe prace zdobią do dnia dzisiejszego korytarze szkolne.
W ramach obchodów Dnia Praw Dziecka nasza szkoła zorganizowała także dwa konkursy. Jeden z nich to konkurs plastyczny pt.„Znam swoje prawa”, którego celem było zilustrowanie wybranego prawa zapisanego w Konwencji o Prawach Dziecka przy wykorzystaniu dowolnej techniki. Wszystkie prace, a było ich sporo zaprezentowano na szkolnej wystawie plastycznej. Ważnym elementem w realizacji tego zagadnienia było zaangażowanie Samorządu Szkolnego, którego przedstawiciele byli wykonawcami wystawy.
Kolejny konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV- VII. Zadaniem dzieci było napisanie wiersza o prawach dziecka. Ten konkurs również cieszył się sporym zainteresowaniem. Wiersze zostały wyeksponowane na tablicy na holu głównym szkoły. Z chwilą prezentacji wierszy miejsce przy tablicy stało się punktem, gdzie chodź na chwilę zatrzymywały się różne osoby odwiedzające szkołę: uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, którzy chętnie czytali wiersze dzieci.
Uczniowie klas V- VII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały nadane im przez państwo. Znajomość własnych praw pozwoli uczniom na lepsze radzenie sobie z wieloma problemami, jakie napotykają w szkole, w domu i na podwórku. Ta znajomość pozwoli im również odważniej kroczyć przez życie i śmielej borykać się z jego przeciwnościami. Dzięki zajęciom uczniowie mieli okazję poćwiczyć zasady komunikowania się w grupie i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, wykazywania szacunku i tolerancji wobec ludzi różnych wyznań, kultur i przekonań.
By urozmaicić szkolne przedsięwzięcia uczennice klasy III gimnazjum przeprowadzili wśród uczniów sondę, która miała na celu uzyskanie od uczniów odpowiedzi na pytanie, czy prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka są przestrzegane i czy prawa dziecka są potrzebne.
Kolejnym krokiem realizacji projektu, który został skierowany do uczniów kl. VII SP i kl. II oraz III Gimnazjum był test wiedzy o prawach dziecka. Test składał się z 19 pytań zamkniętych i 16 pytań otwartych. Test nie był obowiązkowy i przystąpili do niego tylko chętni uczniowie, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę na temat Praw Dziecka.
Zwieńczeniem, podsumowującym wszelkie działania podjęte z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka była uroczysta akademia, podczas której społeczność szkolna obejrzała spektakl teatralny pt. Król Brajan I” w wykonaniu uczniów klas II ,V i VI SP. Przedstawienie to pokazywało jak ważne jest to, że dzieci mogły zabierać głos w swojej własnej sprawie oraz jak istotnym było spisanie ich praw. Ważnym punktem akademii było także zaśpiewanie przez uczniów naszej szkolnej piosenki o Prawach Dziecka z podkładem muzycznym Małej Orkiestry Dni Naszych.
Akademia była także okazją do niekończących się podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się realizacji zaplanowanych przedsięwzięć związanych z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka..
Koordynatorem wszystkich działań był pedagog szkolny Bożena Łapka.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dnia 1 grudnia 2017r obchodziliśmy w naszym Oddziale Przedszkolnym Światowy Dzień Pluszowego Misia .Tego dnia każde dziecko mogło przynieść do przedszkola swojego ulubionego pluszaczka.
Część uroczystości odbyła się w bibliotece szkolnej .Tam odbyły się różne zabawy z udziałem misiów. Przedszkolaki przedstawiały swoje misie, opowiadały, jak mają na imię, od kogo je dostały oraz za co najbardziej kochają swoje pluszaki. Dzieci zapoznały się z historią tego święta oraz oglądały książki znanych misiów: Misia Uszatka, Misia Puchatka, Misia Koralgola, Misia Yoggi, a także opowiadały o znanych przygodach tychże bohaterów. Następnie dzieci rozwiązywały zagadki i tańczyły ze swoimi misiami przy piosence .
Kolejna część święta odbyła się w sali , gdzie wszystkie przedszkolaki razem z misiami uczestniczyły w misiowych zabawach. Dzieci wykonywały „Misiowy masaż”, rozwiązywały zagadki „Kubusia Puchatka”, słuchały fragmentów muzycznych z bajek o misiach oraz oglądały bajkę o Misiu Uszatku. Na zakończenie dzieci kolorowały obrazki misia lub rysowały je samodzielnie. Ten dzień wywołał u dzieci wiele radości i uśmiechów.

ANDRZEJKOWE… WRÓŻBY…
Dnia 30.11.2017r. w szkole odbyły się Andrzejki. Przy przygotowanych stolikach na których płonęły kolorowe świece, wróżbici wróżyli naszym uczniom i nauczycielem świetlaną przyszłość. Były wróżby w ciasteczkach, można było też wylosować swoje szczęście.
Po skończonych zajęciach odbyły się spotkania andrzejkowe w klasach przy słodkim poczęstunku, zakończone dyskoteką andrzejkową do godziny 18.00. Tego dnia Bawiliśmy się świetnie. Za rok za rok powtórzymy z radością.

Samorząd Uczniowski

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I
28 listopada uczniowie klasy Iwraz z wychowawczynią zostali zaproszeni do biblioteki , gdzie mogli poznać królestwo książek. Uroczystość pasowania na czytelnika przygotowała pani Ewa Świrbutowicz – nasza pani bibliotekarka. Rozmowy o książkach uświetniły wiersze i piosenki. Najwięcej radości sprawiły dzieciom zagadki o bajkowych postaciach i nagrody , które otrzymali za ich odgadnięcie. Pani bibliotekarka przeprowadziła egzamin sprawdzający czy dzieci potrafią czytać. Każdy uczeń przeczytał pięknie fragment tekstu, który przygotował. Dzieci bardzo cieszyły się z faktu założenia karty czytelnika i możliwości wypożyczenia swojej pierwszej książki.Po uroczystym przyrzeczeniu nastąpiło pasowanie na czytelnika . Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę dyplom , piękna zakładkę do książki oraz swoją osobistą książkę, którą mógł podpisać swoim imieniem. Rodzice natomiast otrzymali list ,z którego dowiedzieli się jak ważne jest czytanie książek , a także jak ważna jest ich rola w zachęcaniu dzieci do obcowania z książką.

Wychowawca kl. I 

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA
Dnia 27 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas VI, VII, oraz II i III gimnazjum z pracownikami GOPS-u. Spotkanie dotyczyło problemu przemocy wobec kobiet oraz form zapobiegania takim zdarzeniom.
Uczniowie obejrzeli przygotowaną przez pracowników GOPS-u prezentację dotyczącą Ogólnopolskiej Akcji Białej Wstążki, a następnie omówili jak powinno się reagować na ataki skierowane w stronę płci żeńskiej.

Samorząd Uczniowski

SZKOLNA KAMPANIA- MOJE PRAWA
W związku z włączeniem się szkoły w obchody OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA, przypadającego na 20 listopada 2017r. szkoła w terminie od 13.11.2017r. do 27.11.2017r. zrealizowała następujące zadania związane z w/w tematem:

1. Wykonano ścienną gazetkę pt;,, Poznajemy prawa dziecka”
2. Na lekcjach z wychowawcą, przybliżono uczniom postać Janusza Korczaka , oraz dokumenty mówiące o prawach dziecka- Konwencja, Konstytucja RP i inne.
3. Wykonano plakaty przedstawiające Prawa Dziecka
4. Przeprowadzono konkurs wiedzy na temat:,, Znam swoje prawa
5. Zorganizowano zajęcia z pedagogiem szkolnym nt. praw dziecka
6. Konkurs literacki – Moje prawa
7. Przeprowadzono sondę wśród uczniów na temat praw dziecka
8. Podsumowaniem kampanii była inscenizacja w wykonaniu uczniów ,,MOJE PRAWA”.
Liderem kampanii była pedagog szkoły Pani Bożena Łapka, która serdecznie podziękowała nauczycielom i wychowawcom za zaangażowanie i ciekawe pomysły podczas trwania w/w kampanii szkolnej.

Z pieśnią przez wieki. Konkurs pieśni patriotycznej w MDK

W sobotę 25 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie odbyła się druga edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej
 "Z pieśnią przez wieki".
W rywalizacji udział wzięło aż 23 wokalistów. Naszą szkołę reprezentowali Julia Klim, Oliwia Liszewska i Damian Klim — Poziom był bardzo wysoki. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale. To piękne, że młodzi chcą śpiewać taki repertuar, przekazując przy tym tak wiele emocji z pamiętnych czasów. Każdy występ był inny i wyjątkowy. Młodzi artyści w pięknych pieśniach opowiedzieli rodzimą historię. Na podium stanął Damian Klim zajmując II miejsce, pozostałym uczestnikom też należą się ogromne brawa za chęć, poświęcony czas i wspaniały repertuar który urzeka nas w ich wykonaniu.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21 listopada jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień życzliwości”. Tego dnia dominował w naszym ubiorze kolor żółty oraz uśmiech i dobre maniery. Na korytarzu stała SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI - każdy mógł wrzucić kartkę dla przyjaciela lub innej osoby, dla której chciał zrobić przyjemność tego dnia. Był to naprawdę bardzo miły dzień.

Samorząd Uczniowski

21 listopada 2017r uczniowie klasy drugiej wzięli udział w szkoleniu na temat pierwszej pomocy. Dzieci były zafascynowane zajęciami, ponieważ każdy uczeń mógł samodzielnie przeprowadzić akcję ratunkową na manekinie. Dzieci uczyły się też ważnych numerów i sposobów zachowania w trudnych sytuacjach. Zajęcia poprowadził Pan Paweł Raszkiewicz - tata naszego ucznia.
 Dziękujemy.

„KUBA I BUBA CZYLI SAVOIR – VIVRE DLA DZIECI”
16 listopada najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 0-3, uczestniczyli w przedstawieniu Teatru Współczesnego z Krakowa, które odbyło się w CKiT w Mrągowie. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie. Poznały one w humorystyczny sposób trudną sztukę dobrego zachowania. Wraz z sympatycznymi bohaterami dowiedziały się, że młodszy powinien wyciągnąć rękę do starszego przy powitaniu i że zamiast kłótni lepiej skorzystać z magicznych słów – proszę, dziękuję i przepraszam! Niesforne rodzeństwo podpowiedziało jak odkładać sztućce po skończonym posiłku.Przedstawienie stało się świetnym wstępem do rozmów z dziećmi na temat zachowania własnego i bohaterów, a także podstawowych pojęć etykiety savoir-vivre. No a przecież niedługo dzień życzliwości.
Dorota Fraj

WIECZORNICA PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Również 15 listopada 2017r.o godzinie 16.30 odbyła się Wieczornica pieśni patriotycznej. Nasi uczniowie zaśpiewali 8 pieśni patriotycznych dla mieszkańców okolicznych wsi. Był to miły wieczór w świątecznym klimacie, zarówno dla naszych artystów, jak również dla rodziców babć i dziadków. Zapraszamy za rok.

Samorząd Uczniowski

10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY….

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 15 listopada 2017r. na terenie szkolnego boiska odbyły się zawody strzeleckie, w których wzięło udział 38 uczniów z klas: VII, IIG, IIIG.
Najlepszymi strzelcami Niepodległej, którzy oddali najtrafniejsze strzały okazali się :


KRZYSZTOF WEGLARSKI- I MIEJSCE
ROKSANA RYŚ- II MIEJSE
DOMINIKA SIKORA – III MIEJSCE
JULIA MAKUSZEK- III MIEJSCE
Najlepsi STRZELCY NASZEJ NIEPODLEGŁEJ zostaną nagrodzeni.

Samorząd Uczniowski

To warto wiedzieć…..

Dnia 9 listopada 2017r, podczas szkolnego zebrania z rodzicami gościliśmy 
st. sierżant Dorotę Kulig z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, która w bardzo precyzyjny sposób przybliżyła rodzicom i nauczycielom zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z różnych portali internetowych.
Poruszyła głęboko aktualny problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jak również wskazała na negatywne, wręcz drastyczne skutki zawierania znajomości internetowych, oraz ryzyka umieszczania prywatnych zdjęć w sieci.

Dyrektor szkoły Teresa Jachimowicz

Niecodzienna wizyta Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego << tu klikaj

Dnia 7 listopada 2017roku naszą szkołę odwiedził Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki.
Nasz gość dokonał przeglądu szkolnych sal lekcyjnych, pracowni klasowych, biblioteki oraz świetlicy.
Spotkanie zakończono krótkim montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów z okazji zbliżającej się 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ wywarł duże wrażenie na naszych gościach.


Samorząd Uczniowski 

Fajnie - regionalnie
Takie hasło przyświecało klasie IV, która 3 listopada 2017 r. wybrała się na wycieczkę po naszej "Małej Ojczyźnie" Na mapie tej podróży znalazł się:
1. Urząd Gminy, w którym nasi uczniowie dowiedzieli się m.in. ile lat ma najstarszy mieszkaniec naszej gminy, ile miejscowości liczy gmina wiejska Mrągowo a także, które miejscowości mają największą i najmniejszą liczbę mieszkańców. Poznali tajniki pracy pracowników gminy, wiedzą gdzie i z jakimi sprawami można się zwrócić. Odwiedzili także pokój wójta gminy Mrągowo.
2. Drugim punktem było zapalenie zniczy. Uczniowie postawili symboliczne światełko w Parku Lotników za Urzędem Miasta i Gminy w hołdzie poległym za ojczyznę a także pod pomnikiem Jana Pawła II.
3. Spacerując promenadą mali podróżnicy poznali legendę jeziora Czos, a także historyczne miejsca znanego im na co dzień Mrągowa. Jak się okazało historia Mrągowa nie była im tak znana :) Spacer zakończył się odpoczynkiem w Cafe Małgosia na tradycyjnych mrągowskich lodach, nie zabrakło także barw narodowych gdyż niektórzy zajadali się lodami w biało- czerwonych barwach
4. Ostatnim punktem wojaży była wizyta w Bibliotece Pedagogicznej. Tam młodzi odkrywcy mogli poznać a także przymierzyć tradycyjny strój mazurski. Całość warsztatów regionalnych podsumowano rysując taki strój na drewnianych deseczkach.
To nie koniec naszych regionalnych podróży, następne przed nami

Dnia 27.10.2017r. odbył się II Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych, 
w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Uczniowie, począwszy od klasy "0" a zakończywszy na klasie III gimnazjum, zaprezentowali bardzo ciekawy repertuar, nad przygotowaniem którego czuwali wychowawcy poszczególnych klas. 
Wszystkich uczestników konkursu oceniała komisja w składzie:

1. Pani Maria Łupkowska
2. Pani Ewa Jaworska
3. Pani Bożena Łapka 
Wykonawcy swoją interpretacją piosenek wywarli ogromne wrażenie na słuchaczach. Komisja oceniająca podkreśliła wysoki poziom uczestników konkursu.

W tym roku obchodziliśmy XVII Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Z tej okazji w naszej szkole odbył się apel upamiętniający papieża Polaka- Jana Pawła II, który zbiegł się czasowo z 39 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dzieci zaprezentowały krótką biografię oraz fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego. Nie zabrakło również piosenek Arki Noego. 

Pierwszą akcją, którą przeprowadził Szkolny Klub Wolontariusza była pomoc bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Pudwągach. 
Pudwągi to wieś położona w województwie warmińsko- mazurskim w powiecie kętrzyńskim. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach powstało w 2011 roku znajduje się tam wiele spragnionych uczucia i domu psów. W chwili obecnej w schronisku przebywa 135 psów. 
Akcję zaczęliśmy od wykonania plakatów informacyjnych na temat tego schroniska i jego potrzeb. Cała szkoła zaangażowała się w tą akcję. Zebraliśmy wiele akcesoriów dla piesków (smycze, zabawki, szczotki, kagańce), a także karmę. Wszystko zostanie przekazane w najbliższym czasie schronisku.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc. 

DZIĘKUJEMY WAM ….
W dniu 13.10.2017r. w Szkole Podstawowej w Szestnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Tego dnia padło wiele miłych i wdzięcznych słów w stronę wszystkich pracowników oświaty. Oprócz radosnych piosenek i wierszy, były kwiaty i przepiękne laurki.
Całą uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Akademia była o tyle miła, że tego dnia mieliśmy specjalnych gości, zaszczycili nas swoją obecnością emerytowani już pracownicy naszej szkoły.
Tradycyjnie gościł też pan Wójt Gminy Mrągowo, dyrektor ZOS-u, oraz przedstawiciele Rady Rodziców z ust których padło wiele ciepłych i bardzo miłych słów w kierunku wszystkich pracowników oświaty.
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Szestnie

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”
11 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Szestnie 8-mioro zostało uroczyście pasowanych na uczniów klasy I-szej Szkoły Podstawowej w Szestnie.
Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I- szej zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w programie artystycznym.
Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nasi najmłodsi szkolni przedstawiciele mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na flagę państwową. Pasowania na uczniów szkoły dokonał pan Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński w asyście pani Dyrektor Teresy Jachimowicz.
Z okazji tej uroczystości uczniowie otrzymali wiele upominków od zaproszonych gości, wychowawczyni i rodziców.
Cała impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem w postaci ciasta, owoców, kawy i herbaty przygotowanym przez rodziców.

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Szestnie

Święto Pieczonego Ziemniaka 2017
Dnia 28 września 2017r. wychowawczynie klas O-3 wraz z uczniami urządzili jak co roku Święto Pieczonego Ziemniaka. Zapłonęło duże ognisko, zapachniały pieczone na kijkach kiełbaski a w popiele upiekły się ziemniaczki. Dużo radości sprawiło dzieciom wykonanie kukiełek z ziemniaków.
Ponieważ pogoda dopisała, ten dzień był wspaniałą okazją do wspólnych gier i zabaw integrujących klas 0-3 na świeżym powietrzu.

Organizatorzy:
Elżbieta Kobyłka
Elżbieta Włodarczyk
Dorota Fraj
Joanta Szewczyk-Wilk

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
W środę 20 września 2017r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szestnie obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z wychowawczynią przygotowali różne zabawy i atrakcje dla dzieci. Od samego rana w sali rozbrzmiewała wesoła muzyka ,przy której wszyscy ochoczo bawili się i tańczyli. Najbardziej dzieciom spodobały się zabawy z chustą animacyjną. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały prezenty i pamiątkowe medale od Samorządu Uczniowskiego. To był bardzo udany dzień.
                                          Wychowawczyni- Elżbieta Kobyłka 
                                                     wraz z Samorządem UczniowskimKreator stron internetowych - strona bez programowania